Praktisch boek over dementie

Een boek vol praktische tips voor mantelzorgers en direct betrokkenen. Geschreven door auteurs die uit ervaring spreken. Geedt antwoord op vele vragen. Er is tevens een blog. Zie voor info de dementie hoe ga je er mee om.

Dementie en Alzheimer zijn echte ouderdomsziekten

Tussen de 65 en 69 jaar lijdt ruim 1% aan dementie. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd. Zo heeft meer dan 20% van de mensen boven de 80 jaar dementie en meer dan 40% van de mensen boven de 90 (zie grafiek).
In Nederland zijn er op dit moment 110.000 mensen bij wie de diagnose dementie is gesteld.
Bij dementie gaat het geestelijk functioneren geleidelijk achteruit. Geheugenstoornissen staan hierbij op de voorgrond. Alléén geheugenstoornissen maken iemand nog niet dement. Zo zijn bij dementie de dagelijkse vaardigheden gestoord, net als de spraak of het besef van tijd. Het karakter en gedrag van de patiënt kan veranderen en er kunnen stemmingswisselingen optreden. We spreken pas van dementie, als deze problemen samen voorkomen en zo ernstig zijn dat ze het functioneren van een persoon in het dagelijks leven belemmeren.
Het overgrote deel van de oorzaken van dementie is niet behandelbaar; enkele oorzaken echter wel. Bijvoorbeeld dementie door vitaminegebrek (reden om al vroeg multivitamines te gebruiken), medicijnvergiftiging en verwaarloosde suikerziekte (laat daarom regelmatig op glucose controleren). Vroegtijdig onderzoek door een arts is noodzakelijk. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.
Alzheimer Nederland geeft uitgebreide informatie. Hulpmiddelen en info vindt u ook in de Dementie-Winkel.
Praktische tips vindt u in de boeken: "Had ik het maar geweten" en "(Op)nieuw geleerd, oud gedaan".

Ziekte van Parkinson

Na Alzheimer en vasculaire dementie is de ziekte van Parkinson de meest voorkomende vorm van dementie. Van de 200.000 dementerenden in Nederland lijdt ongeveer 6% aan deze ziekte. De meeste patiënten zijn boven de 50 jaar.De oorzaak is tot op heden niet bekend.
Net als bij de ziekte van Alzheimer gaan ook bij de ziekte van Parkinson hersencellen verloren. Alzheimerpatiënten verliezen vooral hersencellen in de buitenste laag van hun hersenen, de zogenaamde hersenschors. Parkinsonpatiënten daarentegen verliezen hersencellen in een gebied dat veel dieper in de hersenen ligt, de zogenaamde substantia nigra. Deze hersencellen produceren de stof dopamine, een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij de aansturing van de spieren. Het afsterven van de cellen tast de bewegingsmotoriek van de patiënt aan. Dat komt tot uiting in een afwijkende lichaamshouding, spierstijfheid, ongecontroleerde bewegingen, sterk beven en traagheid in de beweging. Ondanks het feit dat de symptomen met de jaren verergeren kent de ziekte van Parkinson geen dodelijke afloop. De medicatie is vooral gericht op symptoombestrijding.
Meer info bij Parkinsonfonds of Hersenstichting.

Bij Alzheimer zijn de zenuwcellen in de hersenen ontregeld

Alzheimer is een aandoening van de hersenen waarbij de zenuwcellen hun werk niet goed meer doen. De communicatie tussen de zenuwcellen werkt dan niet (goed) meer. Wat er precies misgaat, is nog onduidelijk.
Een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer is belangrijk voor patiënt en familie. Als de diagnose tijdig wordt gesteld, kunnen patiënt en verzorger samen zien wat er staat te gebeuren. Kunnen allerlei praktische zaken op tijd worden geregeld (bijvoorbeeld het aanstellen van een zaakwaarnemer). En kan vroegtijdige deelname aan gespreksgroepen of het bezoeken van dagopvang worden geregeld. De praktijk heeft bewezen dat het effect dan het grootst is.
Er zijn 2 categorieën geneesmiddelen tegen dementie. De eerste bestaat uit middelen tegen verslechtering van het geheugen en denkprocessen. Deze medicijnen zijn bedoeld voor mensen die aan een lichte of matige vorm van de ziekte van Alzheimer lijden. De tweede categorie wordt gebruikt om probleemgedrag, zoals onrust of agressie te bestrijden.
Bron en verdere info: Alzheimer Nederland.