Kanker is oorzaak van 43.000 doden per jaar

Kanker is bedreigend en vaak een slopende ziekte. Jaarlijks sterven 43.000 mensen aan deze ziekte. Het merendeel is ouder dan 50 jaar. Het meest voorkomend zijn: huidkanker, borstkanker, dikke darm kanker, longkanker en prostaatkanker. Meer weten over kanker kijk dan op KWF, Kanker.nl en het Antoni van Leewenhoek.

Borstkanker steeds beter onder contole

Borstkanker ontwikkelt zich in en om het borstweefsel van vrouwen en soms ook bij mannen Bij vrouwen tussen de 50 en 70 jaar komt dit het meest voor. Soms is er ook sprake van een erfelijke factor.

De oorzaken van borstkanker zijn vaak niet duidelijk. Er ligt mogelijk een relatie met:
 Op jonge leeftijd de eerste menstruatie krijgen en op late leeftijd de overgang
Geen kinderen krijgen of pas na het 35ste jaar de eerste zwangerschap
Langdurig gebruik van zware anticonceptiepil op jonge leeftijd en/of langdurig slikken van hormoonpreparaten tegen overgangsklachten
Ongezonde leefstijl, te weinig bewegen, teveel alcohol, roken en overgewicht. 

Symptomen van borstkanker
Ga naar uw huisarts al u de volgende symptomen opmerkt:
 Een knobbeltje of deukje in de borst
Een ingetrokken tepel
Eczeem rond de tepel
Bloederig tepelvocht. 
Lees hier hoe u zelf uw borsten onderzoekt. Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Behandeling is zeer divers en hangt af van de situatie en prognose. 86% van de patiënten is 5 jaar na de diagnose nog in leven. Zie verder Antoni Van Leeuwenhoek, KWF,

Dikkedarmkanker 3e meest voorkomende kanker bij zowel mannen als vrouwen

13% van de mensen die kanker krijgt heeft dikkedarmkanker. Komt meestal voor boven de 60 jaar en is tussen de 5 tot 10% van de gevallen erfelijk bepaald. Ruim 1/3 overleeft het eerste jaar niet. Dikkedarmkanker kan ontstaan in het stuk darm vanaf het einde van de dunne darm tot de anus. Het begint met enkele cellen die kunnen gaan groeien tot een gezwel. Deze gezwellen kunnen op poliepen lijken. Bij verdere groei en het ontwikkelen van kwaadaardige eigenschappen ontstaat hieruit kanker.
De tumor wortelt zich in de darmwand, groeit er doorheen en kan uitzaaien via de lymfeklieren en/of bloedbaan.
Symptomen van dikkedarmkanker
Klachten kunnen zijn: bloedarmoede, bloed in de ontlasting, verstopping, verandering van het ontlastingspatroon of aandrang voelen zonder dat er ontlasting komt. Ga altijd zo snel mogelijk naar de huisarts bij deze symptomen.
Behandeling is meestal een combinatie van chirurgie en chemotherapie. Zie het Antoni van Leeuwenhoek.
Bevolkingsonderzoek vanaf 1 januari 2014
Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een oproep om ontlasting in te leveren. Deze ontlasting wordt gecontroleerd op bloedsporen. Bloedsporen kunnen eventueel wijzen op darmkanker, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Wanneer u bloedsporen bij de ontlasting heeft, dan wordt u verder onderzoek naar de oorzaak van de bloedsporen aangeboden. Meer over darmkanker.

Longkanker meer mannen dan vrouwen

Zo'n 12.000 mensen krijgen per jaar longkanker. Hiervan zijn er 6.800 mannen met name in de leeftijd 65-75 jaar. Longkanker is een van de meest dodelijke kankers. Na 5 jaar is nog slechts 17% van de patiënten in leven. De oorzaak ligt vaak in langdurig roken.Meer info bij het KWF, Longkanker Nederland en Antoni van leeuwenhoek.

Prostaatkanker, 11.000 mannen per jaar krijgen deze diagnose

Mannen op oudere leeftijd krijgen allemaal last van een vergrootte prostaat. Vaak is dat goedaardig en levert dat geen problemen op. In sommige gevallen is het kwaadaardig en kan dit leiden tot uitzaaiingen naar lymfeklieren en botten.
Prostaatkanker geeft in het beginstadium bijna geen klachten. In sommige gevallen heeft iemand problemen met plassen, zoals vaker moeten plassen. Ook een branderig gevoel bij het plassen en troebele of bloederige urine kunnen voorkomen. Meestal zijn deze symptomen echter het gevolg van een tevens bestaande prostaatvergroting. De klachten lijken dus sprekend op die van een goedaardige vergroting van de prostaat.
De huisarts zal bij deze klachten (of routinematig bij periodiek bloedonderzoek) de psa-waarde meten. Is deze te hoog dan wordt doorverwezen naar de uroloog, meestal voor een bioptie en scan. Wordt er prostaatkanker geconstateerd dan wordt de prostaat operatief verwijderd. Desondanks kunnen later alsnog uitzaaien voorkomen. Daarnaast bestaat de kans (al of niet tijdelijk) op incontinentie en problemen van seksuele aard.
De psa-waarde geeft in de praktijk vaak een vals beeld. Veel huisartsen doen dan liever een touché (men betast de prostaat met de vinger via de anus) en kan verandering van de prostaat goed voelen. Nieuw is het MRI onderzoek bij vermeende prostaatkanker. Dit is minder belastend/pijnlijk dan het "oude" aanprikken van de prostaat. In een aantal ziekenhuizen toegepast. Meer over prostaatkanker leest u op Prostaat.nl en Centrum Prostaatkanker,

Huidkanker in meeste gevallen goed te behandelen

Huidkanker komt veel voor vooral bij mensen boven de 50. Het ontstaat bijna altijd in de bovenste laag van de huid: de opperhuid. Er zijn meerdere vormen van huidkanker:
80% van de gevallen betreft basaalcelcarcinoom (BCC): deze vorm van kanker geeft bijna nooit uitzaaiingen en is goed te behandelen.
Daarnaast komt plaveiselcelcarcinoom (PCC) voor bij 10% van de gevallen. Deze kanker kan uitzaaiingen geven in lymfklieren en andere organen.
Melanoom is de meest kwaadaardige huidkanker en geeft relatief snel uitzaaiingen. Zo’n 8% heeft een melanoom.
Huidkanker kan het gevolg zijn van overmatige blootstelling aan ultraviolette straling (zonlicht of zonnebank). Ook een gevoelige (bleke) huid, leeftijd en behandeling met immunosuppressiva kunnen van invloed zijn.
Bekende symptomen zijn: jeuk, bloeden, zweren en veranderen van kleur. Ook kunnen zomaar nieuwe huidafwijkingen ontstaan of reeds aanwezige huidafwijkingen kunnen opeens veranderen. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft sinds 2010 een Huid- en Melanoom Centrum.
Ga bij twijfel altijd meteen naar uw huisarts,